İyi Uygulama Örneği Hazırlama Standartları
07 Ağustos 2020

Genel Müdürlüğümüze bağlı sağlık tesisi ve ADSM/ADSH’lerde uygulanan iyi uygulama örnekleri sahadan toplanarak https://iyiuygulamaornekleri.saglik.gov.tr/adresinde yer alan "Verimlilik ve Kalite İyi Uygulama Örnekleri" resmi web sayfasında yayımlanacaktır. İlinizde, sağlık tesislerinizdeki örnek uygulamaları bizimle paylaşarak, iyi uygulama örneklerinin arttırılmasına katkı sağlamak için, teşvik edici, ilham verici, özgün örneklerinizi iyiuygulamaornekleri@saglik.gov.tr adresine gönderebilirsiniz.

İyi uygulama örneğinin amacı ve sonuçta ne elde edildiğinin iyi ifade edilmesi gerekmektedir. Amaçlar aşağıda yer alan başlıklardan en az birini kapsaması gerekmektedir.

 1. Hizmetin sunumuna katma değer sağlaması (yataklı servis hizmt, polk. hizmt., laboratuvar hizmt., ameliyathane hizmt., vb…),
  • Hasta memnuniyetine veya güvenliğine katkı sağlaması,
  • Çalışan memnuniyetine veya güvenliğine katkı sağlaması,
  • Maliyetlere olumlu katkı sağlaması,
  •   
 2. İnsan kaynağının verimli kullanılması,
 3. Tıbbi cihazların ve malzemelerin verimli ve etkin kullanılması,
 4. Fiziki mekanların etkin kullanılması,
 5. Zaman yönetiminin etkin kullanılması vb.

Belirtilen başlıklardaki verimlilik artışının ölçülebilir değerlerde sunulması gerekmektedir (Örneğin; … uygulaması nedeni ile hasta memnuniyeti % … oranında yükseldi,  polk. bekleme süresi %... oranında azaldı, …konuyla ilgili hasta haklarına yapılan şikayetler %... oranında azaldı, gebe okuluna ilişkin uygulamalardan dolayı normal doğumlarımız% … oranında yükseldi, vb…).

 

Duyuru Metni Örneği

…… Hastanesi tarafından, …..  amacı ile “…….” konulu çalışma uygulamaya başlanmıştır.Uygulama ile …….. (maliyet, hasta/ çalışan memnuniyeti veya güvenliği, insan kaynağının etkin kullanımı, vb) konusunda / konularında verimlilik ve etkililik sağlanmıştır. Örnek uygulama ………..( Genel Hastane, Dal hastanesi, ADSM/ADSH, entegre) grubundaki sağlık tesisleri için uygulanabilir özelliktedir.

  

İyi Uygulama Örnekleri Gönderilirken Uyulması Gerekenler

 1. İyi uygulama örnekleri fotoğraf, video vb şeklinde olabilir.
 2. Gönderilecek görsellerin görüntü kalitesinin iyi olmasına özen gösterilmelidir. (Bu amaçla Çözünürlüğü Yüksek Görseller başlığına bakınız.)
 3. Görüntülerde bilgi güvenliği ve mahremiyete özen gösterilmelidir.
 4. Web sitesinde yayınlanacak duyuru metni hazırlanmalıdır. (Duyuru Metni Örneği başlığına bakınız.)
 5. Word belgesine aşağıdaki başlıkları boşluk bırakmayacak şekilde düzenlenmelidir.

 

Gönderen İl:

Uygulama Adı:

Sağlık Tesisi Adı:

Neden İhtiyaç Duyuldu:

Hangi Alanda Uygulandı (Polk, Servis, Acil, Ameliyathane, Lab, vb.,):

Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi?:

Nasıl Uygulandı:

Kim tarafından uygulanabilir:

Ne İşe Yaradı (Tercihen ölçülebilir değerler konulması, uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırmaların yer alması):

Uygulamada Karşılaşılan Problemler:

Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler:

Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz( Genel Hast., ADSM, Dal Hast. Entegre):

 

Çözünürlüğü Yüksek Görseller

 1. Sağlık tesislerinde varsa İletişim Tanıtım Birimi yoksa İSM Basın Biriminden destek alınması gerekmektedir.
 2. Gönderilecek fotoğrafların JPEG veya PNG formatında olması gerekmektedir. Ayrıca bilgi güvenliği ve mahremiyet konularında hassasiyet gösterilmelidir. Buna ilişkin sorumluluk sağlık tesisine aittir.
 3. Görsel ve videoların çözünürlüğü yüksek ve orijinal kayıtlarının sbtransfer.saglik.gov.tr linki üzerinden verimlilik@saglik.gov.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir ( Görsel ve video kayıtlarının önce whatsapp vb’den paylaşıldıktan sonra gönderilmesi görüntü kalitesini düşürdüğünden, orjinal kayıtların mail atılması önem arz etmektedir.).
 4. Video çekimi şeklinde olan iyi uygulama örneğinin sağlık tesisi web sitesine yüklendikten sonra Genel Müdürlüğümüz İyi Uygulama sitesinde yayınlanmak üzere gönderilmesi gerekmektedir.
 5.  

İyi Uygulama Kategorileri

Aşağıdaki kategorilerde iyi uygulama örneklerini gönderebilirsiniz.

 • Acil Servis İyi Uygulama Örnekleri,
 • Gebe Okulu İyi Uygulama Örnekleri, 
 • Laboratuvar İyi Uygulama Örnekleri,
 • Poliklinik İyi Uygulama Örnekleri,
 • Medikal Depo İyi Uygulama Örnekleri,
 • Sağlık Bakım Hizmetleri İyi Uygulama Örnekleri,
 • Ameliyathane İyi Uygulama Örnekleri,
 • Yoğun Bakım İyi Uygulama Örnekleri,
 • Radyoloji İyi Uygulama Örnekleri,
 • Teknik Hizmetler İyi Uygulama Örnekleri,
 • İdari ve Mali Hizmetler İyi Uygulama Örnekleri, vb. 
 • Tıbbi Atık