Acil Servis Hizmetleri
06 Aralık 2018

AMAÇ
Acil serviste yapısal ve süreç bazlı faaliyetlerin, hasta ve çalışanın güvenliğini sağlayacak şekilde düzenlenmesi ile en etkin ve güvenilir sağlık sonuçlarına ulaşılmasını sağlamaktır.

SORUMLULAR
Acil doktoru, sorumlu hemşire ve diğer hemşireler, personel, güvenlik, tıbbi sekreterler.

FAALİYET AKIŞI
Acil servisin düzeni; 
 Hastanemizde ulaşımı kolaylaştırıcı yönlendirici işaretler konulmuştur.
 Tabelamız görülebilir şekildedir.
 Acil servisimiz diğer bölümlerden ayrı ambulans ve diğer araçların kolay ulaşımını sağlayacak şekildedir, girişin üstü aydınlatılmıştır. Ayaktan hasta girişi ve ambulans girişi mevcuttur.
 Acil servisimizde 24 saat boyunca güvenliğimiz bulunmaktadır.
 Acil serviste 1 muayene odası, 2 adet de müşahede odası bulunmaktadır.
 Hasta mahremiyeti düşünülerek perde ile ayrılmıştır.
 Hastaların takipleri sağlık personelinin göreceği şekilde düzenlenmiştir.
 Acil kayıt bölümü diğer kayıt birimlerinden ayrıdır. Bu birimde çalışanlara yılda en az bir kez birime yönelik alması gereken eğitimler verilmektedir.
 Karşılama, danışma ve yönlendirme elemanlarımız acile başvuran hastalarımızın taleplerine en kısa sürede cevap vermektedirler.
 Kıyafetleri diğer birimlerden ayrılmıştır.
 Çalışanlar için dinlenme odamız ve giyinme odalarımız bulunur.
 Acil serviste çalışanlar yılda en az bir kez CPR eğitimi verilir.
 Acil serviste çalışanların iletişim bilgileri acil kayıt bölümünde bulunmaktadır.
Acil servislerin fiziksel ortamına yönelik düzenlemeler;
 Acil servislerin fiziksel yapısı güvenlik, izlenebilirlik, sadelik, esnek modüler yapı, gizlilik ve mahremiyetin sağlanması ilkeleri göz önünde bulundurularak düzenlenmiştir.
 İlgili mevzuat çerçevesinde hizmet sunum alanları (muayene alanı, müşahede alanı gibi) belirlenmiştir.
 Acil servis alanları hasta ve personel açısından uygun iklimlendirme, havalandırma ve aydınlatma şartlarını taşımaktadır.
 Hasta yakınları için acil servis kapasitesine uygun bekleme alanı bulunmaktadır.
 Çalışanlar için giyinme ve dinlenme odaları bulunmaktadır.

ACİL SERVİSE HASTA KABUL SÜRECİ
 Acil servise müracaat eden hastalar triaj talimatına göre tekerlekli sandalye veya sedye ile görevli acil personeli tarafından ilgili departmana alınır.
 Eğer hasta acil polikliniğe ambulansla getirilmişse gelen hasta ambulans personeli acil hekimine hastayı teslim eder hastanın acile girişi yapılır.
 Hastanın vital bulguları hemşire tarafından alınır ve kaydedilir.
 Hasta muayene odası nöbetçi acil hekimi tarafından muayene edilir.
 Muayene odasına gelen hastalar, hasta kabul biriminden acil muayene kaydı yaptırarak başvururlar. Eğer kayıt yaptırmamışlarsa yakınları ile veya triaj uygulamasına göre, acil arz etmeyen durumda ise hastalar gerekli tetkik ve tedavilerin yaptırmak için hasta kabul birimine yönlendirilirler.